BB&O CFU 2006 / 2007
Under 14 Sabre - Boys
28 January 2007
*********************************************

Overall ranking

 Ranking 

 Name 

 First name 

 Club 

 1 

 LARSSON 

 Frederic 

 SALLE ETON 

 2 

 JENKINS 

 Oscar 

 JOSCAS 

 3 

 BONNEFOUS 

 Aurelian 

 DRAGON 

 3 

 TAKENO 

 Hiroki 

 SALLE ETON